• Vi följer GDPR
  • Vi sparar elevens namn för att läraren ska kunna se det
  • Vi sparar elevens e-postaddress för att hantera inloggning
  • Vi använder inga cookies för att på något sätt kränka en användare integritet utan enbart för att bekräfta identitet (inloggning), vilket språk sidan visas på, samt eventuella val användaren gör (t ex om användaren valt att inte visa en viss varning igen)
  • All trafik sker krypterat över HTTPS
  • Vi använder inte Cloudflare eller liknande för att terminera SSL utanför EU
  • Alla våra servrar körs i Paris av företaget Scaleway som följer GDPR, se mer: https://www.scaleway.com/en/security-and-resilience/
  • Elever kan inte se andra elevers namn, inlämningar, etc (ska dom se varandra när dom kör scattergories? --> vi kan köra automatisk anonymiserade gruppnamn/lagnamn, typ lag TIGERRÄKA)
  • Lärare kan enbart se elever i sina egna undervisningsgrupper
  • Lärare kan se elevers texter/resultat
  • Viss data skickas till OpenAI/Google, detta gäller AI-funktionerna. Detta är vi tydliga med mot både lärare och elev och uppmanar till anonymisering.

Läs våra kompletta villkor här: [länk]