Läs: Exit tickets - ett värdefullt inslag i undervisningen

Nextgen Classroom

Vi bygger framtidens klassrum med AI-baserade lösningar

Uppgiftstyper

Skapa uppgifter som eleverna kan lösa direkt i webbläsaren, eller använd några av de redan färdiga uppgifterna som andra lärare har skapat och delat med sig av.

Beta

Glosträning

Ett flexibelt glosträningsverktyg där varje ord kan ha flera rätta svar. Öva genom att skriva orden eller spela i quiz-läge där du väljer bland fyra alternativ.

Beta

Exit ticket

Snabba, autogenererade utvärderingsfrågor som du kan redigera innan publicering. Svaren syns sedan i smidig tabellvy i din undervisningsgrupp.

Beta

Ice breaker

Generera vanliga diskussionsfrågor för att öva på målspråket i tal och skrift - bra uppvärmning i början av lektionen

Beta

Lucktextträning

Låt eleverna träna sin läsförståelse genom att gissa på ett helt ord som del av längre meningar och texter.

Alpha

AI-rättning av texter

Dela ut skrivuppgifter, och ta hjälp av AI för att snabbt rätta och återkoppla på elevtexter. AI-verktyget analyserar stavning, grammatik och språklig korrekthet.

Alpha

AI-chatt

Låt eleverna träna på sitt målspråk genom att chatta med en trevlig AI-bot! Välj mellan olika vanliga samtalsämnen.

Planerad

Diktamen

Låt eleverna träna på hörförståelse och stavning genom att göra en diktamen. Då ska de skriva vad de hör, ord-för-ord.

Planerad

Säkra prov och läxförhör

Med hjälp av Safe Exam Browser kan du låsa in eleverna i plattformen för att genomföra övervakade läxförhör, skrivuppgifter och prov.

Effektivare språkundervisning

Smidiga funktioner för en mer effektiv språkinlärning