Exit tickets - ett värdefullt inslag i undervisningen

E

Ella

Exit tickets - ett värdefullt inslag i undervisningen

Tänk dig att avsluta varje lektion med full klarhet över dina elevers förståelse. Exit tickets är nyckeln till detta! Med detta kraftfulla verktyg får du direkt feedback från dina elever, vilket ger dig ovärderlig insikt i deras lärande.

Skapa en dynamisk lärmiljö

Exit tickets gör din undervisning dynamisk och responsiv. Genom att snabbt identifiera kunskapsluckor, kan du anpassa nästa lektions innehåll för att säkerställa att varje elev är med på tåget. Det är som att ha en GPS för ditt klassrum - du vet alltid när och var du behöver styra kursen för optimalt lärande.

Förbättra elevengagemanget

Varje elevs röst räknas med exit tickets. Även de mest blyga eleverna får en chans att uttrycka sig. Detta ökar inte bara engagemanget utan bygger också en känsla av gemenskap och tillhörighet i klassrummet. Eleverna känner sig hörda och värderade, vilket boostar deras självförtroende och vilja att delta.

Möjliggör reflektion

Exit tickets är inte bara ett feedbackverktyg för dig, utan också ett självreflektionsverktyg för dina elever. De tvingas tänka kritiskt om vad de har lärt sig, vilket förstärker deras förståelse och minne. Språkforskning lägger stor vikt vid repetition, och att gå igenom och bearbeta vad man har jobbat med. Här är ett enkelt sätt att åstadkomma detta.

Spara tid och resurser

Våra exit tickets är enkla att skapa och analysera. Autogenerera dina frågor på 1 sekund - fortsätt, välj nya eller redigera. Eleverna kan svara på frågorna direkt! Du ser sedan elevsvaren i en tydlig översikt på gruppnivå.

Direkt när du trycker på "skapa exit ticket" får du förslag på frågor att använda. Använd hjulen för att få nya förslag på frågor, eller redigera själv om du önskar.

Elevvyn av samma exit ticket blir såhär.

När du är nöjd med dina frågor:

Tryck på Spara och sedan Dela ut, välj sedan vilken undervisningsgrupp som ska få uppgiften.

Den dyker sedan upp i deras flöde, och du kan se svaren genom att klicka på "Exit tickets" i vänsterspalten inuti din undervisningsgrupp.

Du kan då snabbt se vad eleverna skriver, hitta trender på gruppnivå.

Verktyget fungerar även utmärkt för snabba grammatikövningar, som här på spanska med en övning på "se"-fraser:

Eleverna ska böja verbet rätt. Det går snabbt att se hur väl de förstår!

Denna effektivitet ger dig mer tid att fokusera på vad som verkligen är viktigt - att undervisa och inspirera dina elever.

Med exit tickets får du ett kraftfullt verktyg som inte bara hjälper dig att förbättra din undervisning, utan också stärker elevernas lärande.

Det är dags att ta ditt klassrum till nästa nivå. Prova våra exit tickets idag och se skillnaden det kan göra!