Ett glosträningsverktyg med större möjligheter

E

Ella

Ett glosträningsverktyg med större möjligheter

Vårt glosträningsverktyg är mer flexibelt än övriga på marknaden. Detta skapar möjlighet för smidigare glos- och ordträning, som har större förmåga att spegla hur verkligheten faktiskt ser ut - där språk ofta har ett ord med flera olika betydelser, eller flera ord för att uttrycka samma sak.

För dig som undervisar i moderna språk

Om du undervisar i moderna språk tillåter verktyget dig att låta likvärdiga ord bli lika rätt utan att du ska behöva använda dig av "/" och andra lite osmidiga lösningar. T.ex. kan du som undervisar tyska skriva "röd", "rött" på svenska och låta rätt svar vara "roter", "rotes" och "rote" - alla på samma gång. För dig som undervisar i spanska kan du låta "habla" få översättningen "hon pratar" såväl som "han pratar" - du slipper skriva han/hon och du slipper ge preferens åt t.ex. endast maskulinumformen av ord.

Exempel från spanska: Man kan låta "hon" och "han" vara rätt svar och likvärdiga med varandra. Eleven får öva lika ofta på båda formerna. På så sätt kan eleven bli van med alla former av ett ord, istället för bara han-formen, bara maskulinum osv.

För dig som undervisar svenska för invandrare

För dig som undervisar SFI och SVA öppnas en ny värld av möjligheter! Du kan nu skapa glosövningar med svenska som målspråk, och hur många källspråk du vill. Du kan alltså skapa en övning där det finns både ukrainska, tyska, arabiska, persiska osv - alla språk som dina elever talar, helt enkelt.

I vänsterspalten skriver du i dina svenska ord. I högerspalten en översättning till de språk du vill ha.

När eleverna övar genom att skriva, så kan de helt enkelt skriva ordet på sitt modersmål. Verktyget godkänner alla ord som du lagt in i övningen - oavsett språk.

Eleverna får sedan se en ledtråd på hur nära rätt svar de är när de skriver, och svaret visar i procent för varje bokstav.

De kan också köra glosträning med fyrvalsalternativ, och får då se ordet på alla språken du lagt in i övningen (inklusive sitt eget) och får sedan välja rätt alternativ på svenska. Att se sitt modersmål representerat i undervisningsmaterialet kan öka elevernas motivation och engagemang. Det ger en känsla av inkludering och respekt för deras kulturella och språkliga bakgrund.

En gemensam kunskapsbank

Här kommer vi inom kort att lansera en kunskapsbank på plattformen, där man som lärare kan publicera och dela sina övningar med andra lärare. Målsättningen är att vi tillsammans med er lärare ska bygga upp material med relevanta ord och begrepp inom alla vanliga områden för SFI, t.ex. hem och hushåll, beskriva sig själv, familjen, väder, kläder, mat, handla i affär osv. Tillsammans kan vi bygga upp resurser för alla vanliga språk som talas bland eleverna i klassrummet, och tillsammans kan vi korrläsa och bygga upp ett användbart, funktionellt material.

Varför ska man jobba med sådan glosträning inom ramen för SFI-undervisningen?

Genom att använda övningar med flera språk samtidigt kan läraren också förbättra kommunikationen med elever som fortfarande kämpar med det svenska språket och behöver mer stöttning i att hitta översättningar och strukturera sitt lärande. Detta kan hjälpa till att minska språkbarriärer och främja en mer inkluderande klassrumsmiljö.

Kopplingen till modersmålet spelar roll.

Glosträning och ordträning är nyckeln till att förbättra sina språkkunskaper. Det är därför av stor vikt att undervisningen underlättar och möjliggör för detta.

Ett flerspråkigt verktyg möjliggör anpassning till olika elevers språkbakgrund. Läraren kan skapa övningar som är skräddarsydda för elever med olika modersmål, vilket gör inlärningen mer relevant och effektiv. Här kan vi också jobba på en gemensam bank av färdiga uppgifter - så behöver varken lärare eller elever lägga tid på att hela tiden skapa nya övningar själva.