Testa vår AI-rättningsfunktion

Nu lanserar vi en första version av vårt verktyg för AI-rättning av skrivuppgifter.

AI-rättningsverktyget

Vi har en AI-funktion med identifiering av stavfel, grammatiska fel, felaktig ordföljd m.m. Inom t.ex. samhällskunskapsämnet kan den också identifiera orsaker, konsekvenser, följdkonsekvenser och informellt språkbruk, och ger förslag på förbättringar.

Syftet med verktyget är framför allt:
  1. Att du som lärare ska få stöd i läsningen av elevtexter, med förslag på feedback till eleven
  2. Att elever ska få mer och snabbare feedback på texter - i synnerhet övningstexter som ofta inte får någon feedback från läraren på grund av tidsbrist och mängden texter.

Du kan som lärare skapa och redigera instruktioner till olika uppgifter inom skriftlig framställning inom de olika ämnena.

Du kan sedan antingen dela ut uppgiften till en undervisningsgrupp, så får eleverna själva skriva eller lämna in sin text direkt på plattformen. Du får tillgång till en demogrupp med fiktiva elever för att kunna utforska och lära känna verktyget.
Du kan också som lärare lämna in elevtexter själv, t.ex. för texter som är skrivna i andra plattformar.
När elevtexterna är inlämnade når du dem via respektive undervisningsgrupp.

Du kan alltid läsa och redigera AI:ns kommentarer innan du publicerar dem för eleven - ingenting syns för eleven förrän du aktivt väljer att publicera det.

Datainsamling och anonymitet

Elevtexter som skrivs i plattformen och rättas med hjälp av AI kommer aldrig "kommas ihåg" av AI:n, och används inte för att "träna" AI:n. Ibland kan den bakomliggande AI:n befinna sig i moln utanför EU, och den data som befinner sig inuti fritextrutan kan därför tillfälligt lämna EU - som lärare bör du därför säkerställa att elevtexten är anonymiserad och inte innehåller identifierande information.

Som lärare kan du säkerställa anonymiteten genom hur du skriver instruktioner till en uppgift, och genom att undvika att eleverna aktivt ska ange sitt namn, sin skola och sin bostadsort som en del av sin skriftliga framställning. Ifall man ändå finner det relevant att kunna presentera sig och berätta om sin skola i en text, föreslår vi automatiskt en lista på fingrerade namn och platser som man kan använda sig utav.

Nextgen Classroom och dess utvecklare kan inte på ett enkelt sätt se vad du som användare heter eller gör i plattformen. Vi ser inte heller vad dina elever heter eller gör. Den mesta av användardatan sparas separat från varandra, så t.ex. vid felsökning av en användarvy ser utvecklarna inte vilken identitet användaren har.

Vi är däremot nyfikna på hur ni som användare upplever verktyget och kommer ta in feedback med kommentarer och förslag, samt anonymiserad data på användning av verktyget (antal rättningar som görs i plattformen osv). Detta är för att kunna förbättra funktionaliteten.

Nextgen Classrooms utvecklare kan behöva titta på individuella elevtexter för att felsöka, analysera och ändra vår AI-funktionalitet. Vi kan då aldrig se namnet på användare eller vilka skola ni går på, men om det skulle stå i fritextsvaret så syns det där. Genom anonymisering av informationen i själva fritextsvaret garanteras därför anonymiteten, se ovan.